Avatar
Zaloguj

Proszę rozwarzyć rejestrację
Guest

— Zakres forum —
— Dopasuj —

— Opcje forum —

Min search length: 3 characters / Max search length: 84 characters

Rejestracja Nie pamiętasz hasła?
sp_TopicIcon
Regulamin
RSS
Avatar
2can
3182 Posty
(Offline)
1
31 lipca 2018 - 19:33

Wprowadzenie
1. Regulamin to zbiór zasad panujących w Prywatnej Kompani Wojskowej
2. Zbiór ten jest odniesieniem do rozwiązywania niejasnych sytuacji, sposobu działania przez operatorów i wymagań im postawionych

I Rekrutacja
1. Osoby aplikujące są cały czas na etapie selekcji
2. Operatorzy PKW mogą wystawiać w wątku aplikanta swoje opinie
3. Trzy negatywne opinie oznaczają odrzucenie aplikacji
4. Selekcja kończy się wraz z nobilitacją na Starszy Szeregowy
5. Szeregowy bez kompletnego szkolenia podstawowego nie może brać udziału w zleceniach niedzielnych i Joint Ops
6. Rekrut w czasie 14 dni kalendarzowych musi ukończyć szkolenie podstawowe, każde kolejne 3 dni po upływie terminu jest karane ostrzeżeniem
7. Instruktor szkolenia podstawowego ma 14 dni kalendarzowych na zainicjowanie, w karcie rekruta, ustalenia terminu szkolenia podstawowego

II Zasady ogólne
1. Dobór nicku/ksywy/przezwiska powinien być identyczny: na stronie PKW, TS3 oraz podczas gry
2. Stosować się do zasad etyki
a) Nie obrażać, nie nadużywać wulgaryzmów, nie prześladować
b) Nie utrudniać rozmowy i rozgrywki (trolling)
3. Fundamentem wspólnych gier jest odwzorowanie symulacji walki
4. PKW ma prawo do zmian zasad Regulaminu na potrzeby rozwoju i modernizacji
5. Terminy nadchodzących szkoleń są dostępne an forum oraz w podglądzie miesięcznym w Zlecenia

III Forum
1. Starać się stosować interpunkcje oraz poprawność pisowni
2. Napisana odpowiedz/temat nim zostanie opublikowana, powinna zostać sprawdzona dokładnie przez twórcę w celu:
a) Czy jest umieszczona w odpowiednim dziale
b) Czy jest napisana poprawnie stylistycznie
c) Czy elementy zawierające w środku są poprawnie umieszczone (grafika, odnośniki)
3. Forma odpowiedzi na forum jest oficjalna
4. Zadaniem moderatorów jest utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania forum
a) Akcje: zmiana działu wątku, przejrzystość wypowiedzi, poprawność pisowni
b) Przed podejmowaniem działań moderator powinien uprzedzić o planowanej akcji
5. Zakaz używania wulgaryzmów

IV TeamSpeak3
1. Regulamin znajduje się na serwerze TeamSpeak3

V Rozgrywka & Zlecenia
1. Dyscyplina startu misji i odprawy jest surowo przestrzegana i łamanie dyscypliny startu może zakończyć się ostrzeżeniem lub wyrzuceniem z gry przed startem misji. Kolejność dyscypliny startu misji:
a) Zajęcie wybranego slotu w lobby gry według zapisu zawartego w odprawie na forum lub poprzez wskazanie dowódcy operacji (jeżeli zajdą zmiany techniczne)
b) Rozpoczęcie odprawy na mapie misji. Odprawa jest prowadzona przez dowódce operacji, następnie oddaje głos dowódcom grup, następnie głos mogą zabrać pozostali członkowie
c) Start misji, oczekiwanie na poprawne załadowanie modów i synchronizacje serwera (około 60 sekund), bez jakiejkolwiek ingerencji podczas gry łącznie z komunikacją głosową
d) Zabranie głosu przez dowódce operacji w celu rozpoczęcia misji
2. W wypadku naruszania przez żołnierzy młodszych dyscypliny, żołnierz starszy stopniem może wydać rozkaz żołnierzowi młodszemu stopniem
3. Przełożony powinien posiadać stopień wyższy lub równy swoim podwładnym
4. Chcąc brać udział w misji operator powinien przygotować się technicznie do rozgrywki:
a) Poinformować w miarę możliwości o swojej obecności/nieobecności w dniu rozgrywki na forum
b) Posiadać odpowiednie mody do nadciągającego zlecenia
c) Zarezerwować czas potrzebny do wykonania zlecenia
d) Zapisać się na zlecenie/szkolenie. Zapisy trwają do czasu zbiórki, osoby które się nie zapisały nie biorą udziału w zleceniu/szkoleniu.
e) Rekruci meldują o swojej obecności, funkcja zostanie przydzielona dopiero w lobby gry przed startem
- Wpisujesz swoją obecność w wątku Zlecenia/Szkolenia
- Funkcje w Zlecenia/Szkolenia wyznaczy rekrutowi dowódca/Instruktor
5. Niesubordynacja może zakończyć się ostrzeżeniem lub sądem polowym, bez ostrzegania o zamiarach
6. Korzystanie z błędów gier lub nieurealnianie rozgrywki jest zabronione
7. Zlecenia są zapowiedziane z trzydniowym wyprzedzeniem, (minimalnym) oraz odprawa do nich jest dostępna na forum
8. Zlecenia są rozgrywane w sobotę oraz niedzielę. Oba terminy wliczają się do statystyk.
9. Deadline Zlecenia
a) 19.30 - zbiórka
b) 19.45 - próba generalna (pierwsze uruchomienie misji)
c) 19.45-20.00 - czas na wyeliminowanie ewentualnych problemów
d) 20.00 - definitywny start

VI Szkolenia
1. Szkolenia może tylko prowadzić osoba z kwalifikacją instruktora
2. Szkolenia są dostępne tylko dla operatorów PKW
3. Szkolenia są istotnym elementem członkostwa
4. Szkolenia są zapowiedziane oficjalnie z wyprzedzeniem trzydniowym (za wyjątkiem szkolenia podstawowego)
5. Na tydzień przypadają maksymalnie 2 szkolenia (za wyjątkiem szkolenia podstawowego)
6. Wykaz szkoleń operatorów

VII Dowodzenie
1. Stanowiska dowódców są zajmowane poprzez osoby z najwyższym stopniem
2. Osoba od stopnia starszy szeregowy może się ubiegać o prowadzenie całego oddziału, informując wcześniej w odprawie na forum o swoich zamiarach (jeśli dowódca zatwierdzi inicjatywę)
3. Dowódca prowadzący zlecenie ma pełne prawo lidera na udzielanie ostrzeżeń i wykluczeń z gry według własnej woli
4. Przerywanie, utrudnianie oraz sugerowanie działań dowodzącemu przez operatorów PKW jest karane ostrzeżeniem
- dowódca operacji współpracuje wyłączne z dowódcami drużyn
- wyjątkiem jest udzielenie głosu na sugestię/uwagi przez dowódcę
- dowódcy sekcji jak i operatorzy mają stosować się do rozkazów, komentarze są zabronione przed oraz w trakcie zlecenia/JO

VIII Kwalifikacje i Specjalizacje
1. Przypisanie kwalifikacji jest ustalane poprzez Lidera PKW
2. Przypisanie specjalizacji odbywa się poprzez Instruktora według jego uznania
- Specjalizacje mogą otrzymać maksymalnie 4 osoby na szkoleniu jeżeli spełniają warunki oraz przejdą pomyślnie test (bojowy lub planowy)
- Jeżeli instruktor nie jest pewien umiejętności operatora to powinien się wstrzymać z nadaniem specjalizacji (biegłość materiału)
- Specjalizacja nigdy nie może być nadana przy pierwszym szkoleniu oraz przy wprowadzaniu nowego materiału
3. Szczegóły specjalizacji oraz kwalifikacji

IX Raporty & Statystyki
1. Statystki operatorów są uzupełniane na podstawie raportu napisanego przez dowódcę/ów po zrealizowaniu misji. Osoby wyznaczone do stworzenia raportu:
a) Dowódca operacji
b) Dowódca plutonu
c) Dowódcy drużyn
2. Raport jest pisany do momentu śmierci dowódcy
3. Obejmujący prowadzenie kolejny dowódca pisze od momentu śmierci poprzednika
4. Osobą odpowiedzialną za wprowadzanie statystyk do systemu jest 2can
5. Statystyki nie mogą być wprowadzane bez raportu, jeżeli raport nie został przygotowany statystyka przepada
6. Raport staramy się utworzyć do 14 dni kalendarzowych od danego wydarzenia
7. Misje niezapowiedziane, "luźne" oraz "zeusy" nie są wliczane do statystyk
8. Podgląd do przebiegu własnych statystyk dostępny w Aktach Operatorów PKW
9. Przyznanie punktu do: Rozegrane jako dowódca sekcji
a) Jest gdy operator prowadzi sekcje składającą się minimum z 4 osób
10. Przyznanie punktu do: Rozegrane jako dowódca drużyny
a) Jest gdy dowódca prowadzi drużynę składającą się minimum z 8 osób
11. Przyznanie punktu do: Rozegrane jako dowódca operacji
a) Jest gdy dowódca prowadzi 2 drużyny składające się z minimum 14 osób łącznie

X Projekty
1. Projekty są to punkty przyznawane za wkład dla społeczności PKW
2. Szczegóły otrzymywania punktów za projekty:
a) 1-6pkt. za wykonanie projektu zleconego przez administracje lub z własnej inicjatywy
b) 1-6pkt. za tworzenie misji (odprawa + zlecenie)
c) 3-6pkt. za napisanie raportu
d) 3pkt. za prowadzenie szkolenia
e) 3pkt. za dotacje na serwer
3. Punkty przyznane za projekty są dzielone spośród tworzących (jeżeli jest opracowywana w grupie)
a) 6pkt na 3 osoby = 2pkt na osobę
b) Gdy wynik jest nieparzysty ułamek zaokrągla się do góry
c) Minimalna wartość przyznana to 1pkt
4. szczegóły projektów oficjalne zleconych przez administracje PKW

XI Nobilitacja & Degradacja
1. Nobilitacja odbywa się gdy operator osiągnie próg wymogów
2. Degradacja odbywa się gdy operator otrzyma 3 ostrzeżenia od dowódcy. Degradacja schodzi pojedynczo szczeblami aż do stopnia szeregowego,następnie po trzech kolejnych gracz wydalany jest z kompanii dyscyplinarnie
3. Kasacja ostrzeżeń następuje gdy operator otrzyma nobilitacje
4. ViceLider zawsze posiada stopień wyżej od przełożonych
5. Lider zawsze posiada stopień wyżej od ViceLider'a
6. Operator który w wyniku utraty specjalizacji/kwalifikacji zachowuje mimo to swój dotychczasowy stopień.
7. Szczegóły systemu nobilitacji

XII Przynależność
1. Osiągnięcia i profil widnieje w zakładce Akta
2. Otrzymujesz unikatowy squad.xml
3. Stopnie od najwyższego do najniższego określają pierwszeństwo podczas „misji klanowych”, „JoinOperations” oraz rozgrywek „gracz vs gracz”
4. Osoby spoza PKW:
a) Zlecenia mogą rozegrać bez zapisów
b) JointOperation mogą rozgrywać po zarezerwowaniu miejsca w wydarzeniu jeżeli posiadają podstawowe szkolenie PKW lub znana jest ich wartość bojowa. (liczba slotów jest ograniczona)
5. Operator PKW bez naszywki nie może brać udziału podczas Zlecenia/Szkolenia/JO
6. Operator, który w ciągu roku od dołączenia do jednostki nie otrzyma punktów projektów jest wydalony z PKW

XIII Nieaktywność
1. Członkowie są automatycznie usuwani po nieusprawiedliwionej/nieuzasadnionej nieobecności 2 miesięcy
2. Wraz z usuniętym operatorem PKW, przepadają całe dotychczasowe jego osiągnięcia bezpowrotnie

XIV Zasady walki (RoE)
Operatorzy PKW są zobowiązani do korzystania z broni i innych środków przymusu bezpośredniego na następujących zasadach:
1. W celu odparcia bezpośredniego zagrożenia swojej osoby lub innych członków PKW i sojuszników
2. W celu zapobiegnięcia działaniom zmierzającym do stworzenia zagrożenia.
3. Przeciwko osobom niepodporządkowującym się wezwaniom do rzucenia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
4. Przeciwko osobom próbującym odebrać broń operatorowi.
5. W celu odparcia ataków na operatorów PKW, ich sojuszników i wszelkich urządzeń do nich należących.
6. W bezpośrednim pościgu za osobami stanowiącymi zagrożenie.
7. W celu ujęcia osoby, która schroniła się w trudno dostępnym miejscu, przy założeniu, że osoba ta może być uzbrojona i stanowi realne zagrożenie.
8. Użycie broni i środków przymusu ustala dowódca.
9. Użyte środki powinny być adekwatne do wielkości zagrożenia, nie powinny powodować nadmiernego niebezpieczeństwa dla osób trzecich oraz niszczenia cudzego mienia.
10. Wyjątki mogą zostać użyte przy kontrakcie w zleceniu.

XV Utrzymanie serwera - składki
1. Składki na serwer są dobrowlone i wysokość utrzymania na osobę jest zmienna w zależności od ilości operatorów chcących opłacać.
2. Wpłaty powinny zostać wpłacone do 15-ego każdego miesiąca.
3. Szczegóły utrzymania serwera
4. Nadpłaty przechodzą na kolejny miesiąc.

XVI Uwagi Lidera
1. Zapytania o modyfikacje na serwer przed rozgrywaną misją po przyjęciu do PKW jest zabronione i kończy się natychmiastowym ostrzeżeniem. Ludzie poświęcający czas na stworzenie misji dostarczyli wszystkich szczegółów na forum.
2. Lider i ViceLider mogą złamać zasady regulaminu bez poniesienia konsekwencji jeżeli złamanie regulaminu zostanie uzasadnione.
3. Lider i ViceLider mogą usunąć gracza z gry lub członkowstwa na podstawie własnych poglądów.

Regulamin v.1.3.6

Avatar
2can
3182 Posty
(Offline)
2
19 września 2018 - 22:08

Zmiana na v.1.3.4

6. Rekrut w czasie 14 dni kalendarzowych musi ukończyć szkolenie podstawowe ETAP I, o kolejne etapy musi zabiegać we własnym zakresie zakładając wątek w swojej karcie rekrutacyjnej. Na zapisanie się, na ETAP II ma 14 dni kalendarzowych, na zapisanie się na ETAP III ma 14 dni kalendarzowych, każde kolejne 3 dni po upływie terminu jest karane ostrzeżeniem
7. Instruktor szkolenia podstawowego ma 14 dni kalendarzowych na zainicjowanie, w karcie rekruta, ustalenia terminu szkolenia podstawowego, każde kolejne 3 dni po upływie terminu jest karane ostrzeżeniem

na

6. Rekrut w czasie 14 dni kalendarzowych musi ukończyć szkolenie podstawowe, każde kolejne 3 dni po upływie terminu jest karane ostrzeżeniem
7. Instruktor szkolenia podstawowego ma 14 dni kalendarzowych na zainicjowanie, w karcie rekruta, ustalenia terminu szkolenia podstawowego

Avatar
2can
3182 Posty
(Offline)
3
28 października 2018 - 03:22

Zmiana na v.1.3.5

VIII Kwalifikacje i Specjalizacje
- Specjalizacje mogą otrzymać maksymalnie 2 osoby na szkoleniu jeżeli spełniają warunki oraz przejdą pomyślnie test (bojowy lub planowy)
zmiana na:
- Specjalizacje mogą otrzymać maksymalnie 4 osoby na szkoleniu jeżeli spełniają warunki oraz przejdą pomyślnie test (bojowy lub planowy)

IX Raporty & Statystyki
6. Raport należy zamieścić do 14 dni kalendarzowych od danego wydarzenia
zmiana na:
6. Raport staramy się utworzyć do 14 dni kalendarzowych od danego wydarzenia

7. Misje niezapowiedziane nie są wliczane do statystyk
zmiana na:
7. Misje niezapowiedziane, "luźne" oraz "zeusy" nie są wliczane do statystyk

11. Przyznanie punktu do: Rozegrane jako dowódca operacji
a) Jest gdy operator prowadzi 2 grupy składającą się minimum z 12 osób łącznie
zmiana na:
11. Przyznanie punktu do: Rozegrane jako dowódca operacji
a) Jest gdy operator prowadzi 2 drużyny składającą się minimum z 14 osób łącznie

XI Nobilitacja & Degradacja
2. Degradacja odbywa się gdy operator otrzyma 3 ostrzeżenia od dowódcy
a) Degradacja schodzi pojedynczo szczeblami do stopnia szeregowego,następnie po trzech kolejnych gracz wydalany jest z kompanii dyscyplinarnie
zmiana na:
2. Degradacja odbywa się gdy operator otrzyma 3 ostrzeżenia od dowódcy
a) Degradacja schodzi pojedynczo szczeblami aż do stopnia szeregowego,następnie po trzech kolejnych gracz wydalany jest z kompanii dyscyplinarnie

usunięto:
4. PKW prowadzi czarną listę użytkowników Steam

dodano:
4. ViceLider zawsze posiada stopień wyżej od przełożonych
5. Lider zawsze posiada stopień wyżej od ViceLider'a

XII Przynależność
4. Osoby spoza PKW:
a) Zlecenia mogą rozegrać bez zapisów
b) JointOperation mogą rozgrywać po zarezerwowaniu miejsca w wydarzeniu. (liczba slotów ograniczona)
zmiana na:
b) JointOperation mogą rozgrywać po zarezerwowaniu miejsca w wydarzeniu jeżeli posiadają podstawowe szkolenie PKW lub znana jest ich wartość bojowa. (liczba slotów ograniczona)

XVI Uwagi Lidera
dodano:
2. Lider i ViceLider mogą złamać zasady regulaminu bez poniesienia konsekwencji jeżeli złamanie regulaminu zostanie uzasadnione.
3. Lider i ViceLider mogą usunąć gracza z gry lub członkowstwa na podstawie własnych poglądów.

Avatar
2can
3182 Posty
(Offline)
4
13 stycznia 2020 - 21:17

Zmiana na v.1.3.6

Dodano:
V Rozgrywka & Zlecenia
8. Zlecenia są rozgrywane w sobotę oraz niedzielę. Oba terminy wliczają się do statystyk.

IX Raporty & Statystyki
1. Statystki operatorów są uzupełniane na podstawie raportu napisanego przez dowódcę/ów po zrealizowaniu misji. Osoby wyznaczone do stworzenia raportu:
a) Dowódca operacji
b) Dowódcy plutonu
c) Dowódcy drużyn

XI Nobilitacja & Degradacja
6. Operator który w wyniku utraty specjalizacji/kwalifikacji zachowuje mimo to swój dotychczasowy stopień.

Usunięto:
II Zasady ogólne
6. Na stronie głównej Home są prowadzone wpisy dotyczące wydarzeń PKW

VI Szkolenia
2. Na jednego instruktora przypada maksymalnie 12 osób

XI Nobilitacja & Degradacja
b) Podczas degradacji karą dodatkową jest wyzerowanie liczby ukończonych szkoleń

Poprawiono:
X Projekty
2. Szczegóły otrzymywania punktów za projekty:
c) 2pkt. za napisanie raportu
na
c) 3-6pkt. za napisanie raportu

Avatar
KQapec2
1435 Posty
(Offline)
5
14 stycznia 2020 - 15:41

2can powiedział
Zmiana na v.1.3.6

Dodano:
V Rozgrywka & Zlecenia
8. Zlecenia są rozgrywane w sobotę oraz niedzielę. Oba terminy wliczają się do statystyk.

Nie może być, w końcu 😀

"Szaleniec nie jest człowiekiem który stracił rozum. Szaleniec to ktoś, kto stracił wszystko poza rozumem."

Strefa czasowa forum: Europe/Warsaw
Wszystkie kanały RSS Pokarz statystyki

Administratorzy:
Admin
2can

Moderatorzy:
Django
KQapec2
D.Anderson
szymanPL

Najwięcej postów:

Najnowszy użytkowniki:

olezhkakirimov

Geraldpam

amommorse

Agarustycle

karinacomleva

TrinBild

Davidvix

modecorOpiff

ArthurAbawn

Calvincax

Staty forum:

Grupy:5

Fora:20

Tematy:430

Posty:5964

 

Statystyki użytkowników:

Posty gości: 108

Użytkownicy: 343

Moderatorzy: 4

Admins: 2

Najwięcej użytkowników Online: 28

Ostatnio Online:
1 Gość(cie)

Aktualnie przegląda tą stronę:
1 Gość(cie)