Ajax

Ajax

Szeregowy

Imię: Sylwester Frąszczak
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 29.05.1981
Służba od: 03.02.19
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA