April

April

Starszy szeregowy

Imię: Adam Kwiecień

Narodowość: Polska

Data urodzenia: 12/04/2003

Służba od: 24/04/2022

Specjalizacje: Sanitariusz

Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA