April

April

Szeregowy

Imię: Adam Kwiecień
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 12/04/2003
Służba od: 24/04/2022
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA