ŁOWCA

ŁOWCA

Starszy Szeregowy

Imię: Bo Dan
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 17.07.1956
Służba od: 13.06.2021
Specjalizacje: Strzelec Wyborowy
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA