Krzychu

Krzychu

Szeregowy

Imię: Yuri Kadyrov
Narodowość: Czeczenia
Data urodzenia: 18/10/1990
Służba od: 22/10/2022
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA