Feng

Feng

Szeregowy

Imię: Feng Fenghuang
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 04.05.1991
Służba od: 19.08.2020
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA