Ripper

Ripper

Szeregowy

Imię: Adrian Kowalski
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 06/12/1988
Służba od: 23/09/2022
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA