Baltazar

Baltazar

Kapral

Imię: James Connery
Narodowość: Wielka Brytania
Data urodzenia: 10/10/1988
Służba od: 15.11.16
Specjalizacje: Strzelec Wyborowy, Obsługa moździerza
Kwalifikacje: Instruktor Strzelca Wyborowego

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA