Benny

Benny

Szeregowy

Imię: Benny Hill
Narodowość: Wielka Brytania
Data urodzenia: 11.01.2021
Służba od: 22.03.2001
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA