Brek

Brek

Szeregowy

Imię: Jarosław Brekewski
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 15.12.1991
Służba od: 18.08.2021
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA