Charles

Charles

Szeregowy

Imię: Jack Evans
Narodowość: Wielka Brytania
Data urodzenia: 22/06/1989
Służba od: 06/04/2022
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA