CrazyAlienA3

CrazyAlienA3

Szeregowy

Imię: Ludvig Svensson
Narodowość: Szwecja
Data urodzenia: 10.10.1978
Służba od: 10.06.2020
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA