D.Anderson

D.Anderson

Kapral

Imię: Hans Christian Anders
Narodowość: Imperium Polskie
Data urodzenia: 26.01.1996
Służba od: 07.04.2020
Specjalizacje: Radiooperator, Granadier
Kwalifikacje: Instruktor Radiooperator

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA