Drań

Drań

Szeregowy

Imię: Matthew Kosseno
Narodowość: USA
Data urodzenia: 16.03.1999
Służba od: 02.02.2020
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA