Dudi

Dudi

Szeregowy

Imię: Tomasz Dudkowski
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 08/07/1978
Służba od: 23/10/2023
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA