Fraczek

Fraczek

Szeregowy

Imię: Iwan Fiodorow
Narodowość: Federacja Rosyjska
Data urodzenia: 26 IV 1986
Służba od: 12.10.2020
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA