graalikPL

graalikPL

Szeregowy

Imię: Thomas Williams
Narodowość: USA
Data urodzenia: 05/09/2000
Służba od: 04/10/2020
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA