Grizzlee

Grizzlee

Szeregowy

Imię: Raúl Felix Córdoba
Narodowość: Hiszpania
Data urodzenia: 02.08.1999
Służba od: 27.12.2020
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA