Grover

Grover

Szeregowy

Imię: Grover
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 07/02/1980
Służba od: 01/10/2023
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA