Janusz

Janusz

Szeregowy

Imię: Ethan Candy
Narodowość: USA
Data urodzenia: 15.11.1990
Służba od: 03.05.2019
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA