Kasztan

Kasztan

Szeregowy

Imię: Nicolas Mezuman
Narodowość: Izrael
Data urodzenia: 05/12/1992
Służba od: 27/11/2022
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA