KvAnT

KvAnT

Starszy szeregowy

Imię: John McClane
Narodowość: USA
Data urodzenia: 13.06.1985
Służba od: 01.11.16
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: Instruktor KM

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA