KQapec2

KQapec2

Starszy Sierżant

Imię: Michael Allen
Narodowość: USA
Data urodzenia: 2002
Służba od: 01.10.2016
Specjalizacje: Sanitariusz, Obsługa moździerza, Technik, Specjalista AA/AT, Czołgista, Radiooperator, Dowódca
Kwalifikacje: Instruktor Czerwona Taktyka, Instruktor Zielona Taktyka, Instruktor Działań Pancernych, Misson Maker

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA