M8te

M8te

Szeregowy

Imię: Shaggy Shaggy
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 19.04.1997
Służba od: 27.09.2019
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA