Miki2409

Miki2409

Starszy szeregowy

Imię: Michał Kopyto
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 20/03/1999
Służba od: 12/05/1989
Specjalizacje: Strzelec Wyborowy
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA