2can

2can

Starszy chorąży

Imię: Henry Phelps
Narodowość: Wielka Brytania
Data urodzenia: 12.05.1989
Służba od: 01.10.2016
Specjalizacje: Dowódca, Specjalista AA/AT, Sanitariusz, Technik
Kwalifikacje: Lider, Instruktor Zielona Taktyka, Instruktor Szkolenie Podstawowe, Instruktor Szkolenie Szturmowe

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA