MCysi

MCysi

Szeregowi

Imię: Wiktor Smirnov
Narodowość: Rosja
Data urodzenia: 17.05.1992
Służba od: 06.02.2022
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA