MrQuanti

MrQuanti

Szeregowy

Imię: Tanquy Letesteau
Narodowość: Francja
Data urodzenia: 04-12-1988
Służba od: 27-03-2022
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA