Pba

Pba

Szeregowy

Imię: Ace Gjorgjinski
Narodowość: Macedonia
Data urodzenia: 08.08.1995
Służba od: 27.09.2019
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA