QbeN

QbeN

Szeregowy

Imię: Nathan Roberts
Narodowość: Australia
Data urodzenia: 20.04.1990
Służba od: 10.05.2020
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA