Rojek

Rojek

Kapral

Imię: vojin Josef Švejk
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 01.11.1970
Służba od: 01.11.2016
Specjalizacje: Sanitariusz, Grenadier
Kwalifikacje: Instruktor Niebieska Taktyka

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA