SARSUnicorn

SARSUnicorn

Szeregowy

Imię: SARS von Unicorn
Narodowość: Niemcy
Data urodzenia: 01/05/1990
Służba od: 24/01/2023
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA