Spirhed

Spirhed

Szeregowy

Imię: Steeve Gonzalez
Narodowość: Laponia
Data urodzenia:
Służba od: 21.08.2021
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA