Sucio

Sucio

Szeregowy

Imię: Jakob Ristad
Narodowość: Rosja
Data urodzenia: 28.05.2000
Służba od: 29.09.2019
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA