The Crow

The Crow

Starszy Szeregowy

Imię: Chris Kylee
Narodowość: USA
Data urodzenia: 01.01.1978
Służba od: 24.06.2018
Specjalizacje: Strzelec Wyborowy
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA