ThePitterr

ThePitterr

Kapral

Imię: Russell Bane
Narodowość: USA
Data urodzenia: 14/04/96
Służba od: 05/09/2018
Specjalizacje: Sanitariusz, Obsługa moździerza
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA