Wikfin

Wikfin

Szeregowy

Imię: Wikfin
Narodowość: Holenderska
Data urodzenia: 06/06/1994
Służba od: 15/08/2023
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA