yeyebonga

yeyebonga

Starszy Kapral

Imię: Tfoo J. S. Tarry
Narodowość: Lechistan Wschodn
Data urodzenia: 22.02.2000
Służba od: 16.07.2019
Specjalizacje: JTAC, Sanitariusz, Grenadier
Kwalifikacje: Instruktor JTAC, Instruktor Grenadier

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA