Żeton

Żeton

Szeregowy

Imię: Żeton
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 23/10/1992
Służba od: 25/05/2023
Specjalizacje: brak
Kwalifikacje: brak

Wykonane zlecenia

Joint Operations

Gracz vs Gracz

Jako dowódca operacji

Udział w szkoleniach

RTB

Jako dowódca drużyny

Stworzone misje

KIA

Jako dowódca sekcji

Punkty projektów

MIA