Prywatna kompania wojskowa

Jednostka działająca w szerokim spektrum działań bojowych i humanitarnych

O Kompanii

 

Prywatna Kompania Wojskowa (z ang. Private Military Company – PMC) charakteryzuje się elementami walk wojska najemnego, które nie posiada żadnych restrykcji do wykonywania powierzonej operacji. Brak narzuconych ograniczeń umożliwia pokaźną gammę możliwości realizowania zleceń oraz nieograniczone pole w kreowaniu scenariusza.

Posiadamy własne zaplecze techniczne w postaci serwerów gry i komunikacji głosowej. Korzystamy z wewnętrznego systemu nobilitacji opartego na stopniach wojskowych RP.

Zakres działań

Dostosowujemy się do powierzonych zleceń i wymogów zleceniodawcy. Główne spektrum działań:

Niekonwencjonalna walka
Szerokie spektrum militarnych i paramilitarnych operacji, zazwyczaj długotrwałych, prowadzonych, głównie przez miejscowe (lokalne) siły, które są zorganizowane, przeszkolone, wyposażone, wspierane, kierowane i inspirowane w różnym zakresie z zewnątrz.
Działanie te obejmują wojnę partyzancką i inne działania bezpośrednie, skryte lub tajne operacje, takie jak pośrednie działania dywersyjne, sabotażowe, działania wywiadowcze oraz z zakresu unikania i ucieczki.

Operacje Bezpośrednie
Polegają na krótkotrwałych uderzeniach oraz innych działaniach ofensywnych w małej skali, które są prowadzone jako operacje specjalne we wrogim, zakazanym lub politycznie wrażliwym środowisku. Operacje bezpośrednie w porównaniu z konwencjonalnymi działaniami przewyższają je poziomem fizycznym i politycznym ryzyka, techniką wykorzystywaną podczas akcji bezpośrednich oraz poziomem weryfikacji i precyzji użycia siły dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Doktryna przeciwpartyzancka
Operacja obejmuje działania podjęte w celu powstrzymania lub stłumienia działania partyzantów. Cele partyzantów mogą być różne np. odebranie rządowi władzy i przejęcie kontroli nad państwem. Siły (wojsko, policja) przeciwpartyzanckie dążą do ochrony władzy i zmniejszenia wpływów partyzantów lub ich wyeliminowania.

Zabezpieczenie bojowe
Całokształt przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie skuteczności uderzeń przeciwnika oraz zapewnienie sprzyjających warunków do pomyślnego wykonania zadań w różnych sytuacjach. Zabezpieczenia obejmują ochronę osoby, obiektów, konwojów i obszaru działań narażonych na czynniki ofensywne i zagrożenia.

Struktura

Prywatna Kompania Wojskowa (PKW) podzielona jest na odrębne jednostki, które współpracują między sobą. Każda jednostka posiada indywidualny charakter zaangażowania bojowego oraz zalecenia.

REKRUCI

Kadeci, którzy wstąpili do jednostki z własnej woli. Okres selekcji wynosi od sześć do dziewięciu tygodni, sprawdzane są ich umiejętności oraz zaangażowanie. Operatorem PKW zostaje po ukończonym okresie selekcji. Szkolenie podstawowe umożliwia im przystąpienie do pierwszego zlecenia. Uzupełniają braki w sekcjach.

PLUTON HADES

Piechota Desantowo-szturmowa. Pierwsza linia w konflikcie oraz bezpośredniej walce. Charakteryzująca się dużą dynamiką, elastycznością i precyzją działania. Ofensywa i podjęcie walki w Plutonie Hades jest na pierwszym miejscu. Desant prowadzony z morza, lądu i powietrza, również wchodzą w skład jednostek zmechanizowanych.