cropped-15379475.195000006_pkw_czyste.png

Prywatna Kompania Wojskowa

Jednostka działająca w szerokim spektrum działań bojowych i humanitarnych

O Kompanii

Prywatna Kompania Wojskowa (z ang. Private Military Company – PMC) charakteryzuje się elementami walk wojska najemnego, które nie posiada żadnych restrykcji do wykonywania powierzonej operacji. Brak narzuconych ograniczeń umożliwia pokaźną gammę możliwości realizowania zleceń oraz nieograniczone pole w kreowaniu scenariusza.

Posiadamy własne zaplecze techniczne w postaci serwerów gry i komunikacji głosowej. Korzystamy z wewnętrznego systemu nobilitacji opartego na stopniach wojskowych RP.

Zakres działań

Dostosowujemy się do powierzonych zleceń i wymogów zleceniodawcy. Główne spektrum działań:

Niekonwencjonalna walka
Szerokie spektrum militarnych i paramilitarnych operacji, zazwyczaj długotrwałych, prowadzonych, głównie przez miejscowe (lokalne) siły, które są zorganizowane, przeszkolone, wyposażone, wspierane, kierowane i inspirowane w różnym zakresie z zewnątrz.
Działanie te obejmują wojnę partyzancką i inne działania bezpośrednie, skryte lub tajne operacje, takie jak pośrednie działania dywersyjne, sabotażowe, działania wywiadowcze oraz z zakresu unikania i ucieczki.

Operacje Bezpośrednie
Polegają na krótkotrwałych uderzeniach oraz innych działaniach ofensywnych w małej skali, które są prowadzone jako operacje specjalne we wrogim, zakazanym lub politycznie wrażliwym środowisku. Operacje bezpośrednie w porównaniu z konwencjonalnymi działaniami przewyższają je poziomem fizycznym i politycznym ryzyka, techniką wykorzystywaną podczas akcji bezpośrednich oraz poziomem weryfikacji i precyzji użycia siły dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Doktryna przeciwpartyzancka
Operacja obejmuje działania podjęte w celu powstrzymania lub stłumienia działania partyzantów. Cele partyzantów mogą być różne np. odebranie rządowi władzy i przejęcie kontroli nad państwem. Siły (wojsko, policja) przeciwpartyzanckie dążą do ochrony władzy i zmniejszenia wpływów partyzantów lub ich wyeliminowania.

Zabezpieczenie bojowe
Całokształt przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie skuteczności uderzeń przeciwnika oraz zapewnienie sprzyjających warunków do pomyślnego wykonania zadań w różnych sytuacjach. Zabezpieczenia obejmują ochronę osoby, obiektów, konwojów i obszaru działań narażonych na czynniki ofensywne i zagrożenia.

Struktura

Prywatna Kompania Wojskowa (PKW) podzielona jest na odrębne jednostki, które współpracują między sobą. Każda jednostka posiada indywidualny charakter zaangażowania bojowego oraz zalecenia.